Địa lan

( Liên hệ để có giá tốt nhất)
Hồ điệp lưỡi hồng
Đơn giá: 180,000VND
/chậu 1 cành hoa
Xanh ngọc
Đơn giá: 650,000VND
1Hoa trên chậu nguyên, mỗi chậu từ 3 cành trở lên
Hồ điệp trắng
Đơn giá: 180,000VND
/chậu 1 cành hoa
Vàng trăng
Đơn giá: 650,000VND
1Hoa trên chậu nguyên, mỗi chậu từ 3 cành trỡ lên
Vàng trăng 1
Đơn giá: 650,000VND
Hoa trên chậu nguyên, mỗi chậu từ 3 cành trỡ lên